สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   ระเบียบ ข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  318,343
Today:  92
PageView/Month:  738
Last Update:  31/5/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำหรับสมัครสมาชิก 

1. ใบสมัคร สสอ.รท. 1 (สามัญ) คือ new

        (1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์

        (2) เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

2. ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 สมทบ ตามข้อ 10.2 (1) - (5) คือ  new

        (1) คู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุณธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสามัญ และสมทบ ตามข้อ 10.2 (2) (3) (4)

        (2) เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรายการไทย

        (3) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่น

        (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการอื่น

        (5) เป็นทายาทของสมาชิกสามัญ ตามข้อ 10.1 ที่เสียชีวิต 

    2.1 ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 สมทบ ตำรวจ (สสอต.) new
    2.2 ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 สมทบ ครูไทย (สสอค.) new
    2.3 ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 สมทบ ทหาร (สสอท.)  new
    2.4 ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 สบทบ สาธารณสุขไทย (สสธท.) new
    2.5 ใบสมัครสมาชิก สามัญ/สมทบ 1/2 (กรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์อายุ 56 - 60 ปี)  new
3. หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง new
สำหรับแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
1. แบบขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่
2. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ new
3. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้จัดการศพ
สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต
1. แบบแจ้งเสียชีวิตเบื้องต้น สสอ.รท.10
2. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ สสอ.รท.11
3. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสอ.รท.12
4. แบบคำขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สสอ.รท.13
5. แบบแสดงความจำนงบริจาค สสอ.รท.14
6. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอ.รท.15
สำหรับศูนย์ประสานงาน
1. แบบขอรับบัตรสมาชิก
2. แบบฟอร์มนำส่งทะเบียน
3. แบบฟอร์มนำส่งเงิน (กรณีสมัครใหม่)
4. แบบฟอร์มแจ้งขอลาออก
5. แบบขอรับเงินคืน (กรณีลาออก)
6. ตัวอย่างหนังสือรายงานการเสียชีวิต
7. ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
8. ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
9. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
10. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน (สมทบ)
สำหรับการโอนย้าย
1. แบบฟอร์มโอนย้าย สมาชิกขอโอนย้ายสังกัดศูนย์ประสานงาน
สำหรับการอุทธรณ์
1. แบบฟอร์มขออุทธรณ์
Bill Payment (แบบฟอร์มสำหรับโอนเงิน)
1. Bill Payment Counter Service (สำหรับศูนย์ประสานงาน) ชำระไม่เกินครั้งละ 49,000 บาท/ครั้ง ค่าธรรมเนียบ 10 บาท/ครั้ง
2. Bill Payment กรุงไทย (สำหรับศูนย์ประสานงาน)
   นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
 
Online:  2
Visits:  318,343
Today:  92
PageView/Month:  738