สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   ประกาศให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
   Bill Payment กรุงไทย(สำหรับศูนย์ประสานงาน)
   งบ สสอ.รท.

 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น.

เบอร์สำนักงาน 02-496-1332

    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

LINE @ สสอ.รท.

ดาวน์โหลด App สสอ.รท.

Android Application

 

ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
Application


    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  333,573
Today:  361
PageView/Month:  3,770
Last Update:  21/9/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมnew
 หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 (รอบ 7/66)new
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการnew
ประกาศ สสอ.รท. ประจำเดือน สิงหาคม 2566new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.new
 QR. สมาชิกกลุ่มnew
   ข่าวประชาสัมพันธ์

-

ข้อมูลสมาชิกเดือนสิงหาคม 2566
 
สมาชิก ยกมา เดือน กรกฎาคม 2566
38,705 ราย
สมาชิกสมัครใหม่
353 ราย
คืนสมาชิกภาพ  (อุทธรณ์)
8 ราย 
สมาชิกเสียชีวิต
24 ราย
สมาชิก ลาออก/ให้ออก
6 ราย
สมาชิกคงเหลือ
39,036 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ศพ
15.371 บาท
เงินสงเคราห์ที่จ่าย
 
600,022.36 บาท
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
  •                   ในนามของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาชิกมีความมั่นใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลในระบบของสมาคมฯ นั้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สสอ.รท. มีสมาชิก ...
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"
  • ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ผู้จัดการ สมาคม

นางวัลภา รุจิชัย

ผู้จัดการสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 

    ตรวจสอบข้อมูล

 
    สำหรับศูนย์ประสานงาน
 

    เล่มประชุมใหญ่

 
Online:  2
Visits:  333,573
Today:  361
PageView/Month:  3,770