สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกชำระเงินต่ออายุประจำปี (สมัครตรง)
  Bill Payment กรุงไทย (สำหรับศูนย์ประสานงาน) 
   งบ สสอ.รท.

 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น

เบอร์สำนักงาน 02-496-1332

    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

ดาวน์โหลด App สสอ.รท.

Android ApplicationApple Application


    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  3
Visits:  240,972
Today:  72
PageView/Month:  6,861
Last Update:  7/1/2565

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 new
ประกาศ สสอ.รท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564new
 หนังสือสดการจดทะเบียน new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. new
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 new
 งบ สสอ.รท. new
 QR. สมาชิกกลุ่ม new
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2564
 
สมาชิก ยกมา เดือน ตุลาคม
32,461ราย
สมาชิกสมัครใหม่
173 ราย
ปรับเพิ่มสมาชิก
- ราย
คืนสมาชิกภาพ 
3 ราย 
สมาชิกเสียชีวิต
30 ราย
สมาชิก ลาออก/ให้ออก
18 ราย
สมาชิก ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน
32,589ราย
เงินสงเคราห์ที่ได้รับ
 
600,018.88 บาท
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
  •                   ในนามของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาชิกมีความมั่นใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลในระบบของสมาคมฯ นั้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สสอ.รท. มีสมาชิก ...
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2564  ดังนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 17 แล้วจะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ดังนี้              (1)     เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)              (2)     เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบ ...
  • แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"
  • ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ผู้จัดการ สมาคม

นางวัลภา รุจิชัย

ผู้จัดการสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2564

31,851 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  3
Visits:  240,972
Today:  72
PageView/Month:  6,861