สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกชำระเงินต่ออายุประจำปี 2564 (สมัครตรง)
   งบ สสอ.รท.

 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น

เบอร์สำนักงาน 02-496-1332

    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

ดาวน์โหลด App สสอ.รท.

Android ApplicationApple Application


    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  222,290
Today:  42
PageView/Month:  4,611
Last Update:  10/9/2564

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
ประกาศให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2564 new
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 new
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ชุดที่ 3 ประจำปี 2564 – 2565 new
ประกาศสมาคม สสอ.รท. ที่ 004/64 เรื่องให้สมาชิกสมัครตรงพ้นสมาชิกภาพ new
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2564 - 2/2565 new
ประกาศ สสอ.รท. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564new
 หนังสือสดการจดทะเบียน new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. new
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 new
 งบ สสอ.รท. new
 QR. สมาชิกกลุ่ม new
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิกเดือนกรกฎาคม 2564
 
สมาชิก ยกมา เดือน มิถุนายน
31,000 ราย
สมาชิกสมัครใหม่
471 ราย
ปรับเพิ่มสมาชิก
1 ราย
คืนสมาชิกภาพ 
4 ราย 
สมาชิกเสียชีวิต
22 ราย
สมาชิก ลาออก/ให้ออก
3 ราย
สมาชิก ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม
31,452ราย
เงินสงเคราห์ที่ได้รับ
 
600,019.17 บาท
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
  •                   ในนามของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาชิกมีความมั่นใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลในระบบของสมาคมฯ นั้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สสอ.รท. มีสมาชิก ...
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2564  ดังนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 17 แล้วจะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ดังนี้              (1)     เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)              (2)     เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบ ...
  • แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"
  • ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ผู้จัดการ สมาคม

นางวัลภา รุจิชัย

ผู้จัดการสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 มีนาคม 2564

58,839 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  2
Visits:  222,290
Today:  42
PageView/Month:  4,611