สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกชำระเงินต่ออายุประจำปี 2564 (สมัครตรง)
   งบ สสอ.รท.
 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

ดาวน์โหลด App สสอ.รท.

Android ApplicationApple Application

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  200,038
Today:  19
PageView/Month:  3,402
Last Update:  9/4/2564

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
ประกาศให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2564 new
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 new
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ชุดที่ 3 ประจาปี 2564 – 2565 new
ประกาศสมาคม สสอ.รท. ที่ 004/64 เรื่องให้สมาชิกสมัครตรงพ้นสมาชิกภาพ new
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2564 - 2/2565 new
ประกาศ สสอ.รท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ชั่วคราว)new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
 หนังสือสดการจดทะเบียน new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. new
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 new
 งบ สสอ.รท. new
 QR. สมาชิกกลุ่ม new
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิก ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
เสียชีวิต
23 ราย
ลาออก
16 ราย
ให้ออก
- ราย
คืนสภาพ
- ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 3/2564) 
387ราย
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
30,403 คน
เงินสงเคราห์
600,000.00 บาท


  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
  •                   ในนามของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาชิกมีความมั่นใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลในระบบของสมาคมฯ นั้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สสอ.รท. มีสมาชิก ...
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2564  ดังนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 17 แล้วจะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ดังนี้              (1)     เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)              (2)     เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบ ...
  • แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"
  • ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

58,697 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  2
Visits:  200,038
Today:  19
PageView/Month:  3,402