สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  2
Visits:  200,053
Today:  34
PageView/Month:  3,417
Last Update:  9/4/2564

 
 
  ประกาศสมาคมฯ เรื่องให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมประจำปี

 ประจำปี 2564

- รายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2564 (ศูนย์ประสานงาน)

- รายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2564 (รับตรงสมาคมฯ)

 
ประจำปี 2563

- รายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2563 (ศูนย์ประสานงาน)

- รายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพในปี 2563 (รับตรงสมาคมฯ)

 
   นายกฯสมาคม
นางสุมาลี  ยุกตานนท์
นายกสมาคมฯ สสอ.รรท.
 
 
Online:  2
Visits:  200,053
Today:  34
PageView/Month:  3,417