สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   ระเบียบ ข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  165,224
Today:  140
PageView/Month:  4,801
Last Update:  21/9/2563

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

   ดาวโหลดแบบฟอร์ม
1. ใบสมัคร สสอ.รท. (สามัญ)
2. ใบสมัคร สสอ.รท. (สมทบ,คู่สมรส,บิดามารดา,เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
    2.1 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอต.)
    2.2 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอค.)
    2.3 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอท.)
    2.4 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสธท.)
    2.5 ใบสมัครสมาชิก สามัญ/สมทบ (กรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์อายุ 56 - 60 ปี)
3. แบบขอรับบัตรสมาชิก
4. แบบฟอร์มนำส่งทะเบียน
5. แบบฟอร์มนำส่งเงิน
6. แบบฟอร์มแจ้งขอลาออก
7. แบบขอรับเงินคืน (กรณีลาออก)
8. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงิน
9. แบบขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่
10. แบบแจ้งเสียชีวิตเบื้องต้น
11. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ
12. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
13. แบบคำขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ
14. แบบแสดงความจำนงบริจาค
15. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์
16. ตัวอย่างหนังสือรายงานการเสียชีวิต
17. ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
18. ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
19. หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง
20. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้จัดการศพ
21. Bill Payment Counter Service (สำหรับศูนย์ประสานงาน) ชำระไม่เกินครั้งละ 49,000 บาท/ครั้ง ค่าธรรมเนียบ 10 บาท/ครั้ง
22.
23.
24.
   นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
 
Online:  2
Visits:  165,224
Today:  140
PageView/Month:  4,801