สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อสมาชิกเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพประจำเดือนเดือน
 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  144,468
Today:  20
PageView/Month:  672
Last Update:  1/4/2563

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 กำหนดการและวาระการประชุมใหญ่ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต new
 ประกาศรายงานการพ้นสมาชิกภาพ ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 new
 การกำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก สสอ.รท. ประจำปี 2563 new
 รายชื่อสมาชิกรับตรงที่ชำระเงินคงสมาชิกภาพประจำปี 2563new
 การรับสมัครสมาชิกรอบ 1/2563-2/2563 new 
 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563  new 
 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562  new 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
 หนังสือสดการจดทะเบียน 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
 งบการเงิน สสอ.รท. 
 QR. สมาชิกกลุ่ม 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิก ณ 25 มกราคม 2563
 
เสียชีวิต
16 ราย
ลาออก
8 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 3/2563) 
127 ราย
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 มกราคม 2563)
28,289 คน
เงินสงเคราห์
600,000 บาท


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
  
 
                  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 มกราคม 2563

55,910 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  144,468
Today:  20
PageView/Month:  672