สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อสมาชิกเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพประจำเดือนเดือน
   งบ สสอ.รท.
 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  150,406
Today:  17
PageView/Month:  22
Last Update:  29/5/2563

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 เล่มรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 new
 ประกาศรายงานการพ้นสมาชิกภาพ ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 new
 การกำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก สสอ.รท. ประจำปี 2563
 รายชื่อสมาชิกรับตรงที่ชำระเงินคงสมาชิกภาพประจำปี 2563
 การรับสมัครสมาชิกรอบ 1/2563-2/2563 
 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 
 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
 หนังสือสดการจดทะเบียน new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. new
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 new
 งบ สสอ.รท. new
 QR. สมาชิกกลุ่ม new
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิก ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 
เสียชีวิต
24 ราย
ลาออก
11 ราย
คืนสภาพ
2 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 3/2563) 
356 ราย
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
28,612 คน
เงินสงเคราห์
600,000 บาท


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
  
 
                  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

56,402 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  150,406
Today:  17
PageView/Month:  22