สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   ประกาศรายชื่อเสียชีวิตประจำเดือน
 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  3
Visits:  139,938
Today:  72
PageView/Month:  4,550
Last Update:  20/2/2563

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 ประการายงานการพ้นสมาชิกภาพ ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 new
 การกำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก สสอ.รท. ประจำปี 2563 new
 รายชื่อสมาชิกรับตรงที่ชำระเงินคงสมาชิกภาพประจำปี 2563new
 การรับสมัครสมาชิกรอบ 1/2563-2/2563 new 
 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563  new 
 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562  new 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
 หนังสือสดการจดทะเบียน 
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
 งบการเงิน สสอ.รท. 
 QR. สมาชิกกลุ่ม 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิก ณ 25 ธันวาคม 2562
 
เสียชีวิต
15 ราย
ลาออก
18 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 2/2563) 
301 ราย
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 พฤศจิกายน  2562)
28,185 คน
เงินสงเคราห์
600,000 บาท


 

 
 
 
 
 
 
 
          
   
  
 
                  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

55,756 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  3
Visits:  139,938
Today:  72
PageView/Month:  4,550