สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

13 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก

กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก

ตารางแสดงการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอายุ

23 มิถุนายน 2563

อัตราเงินสงเคราะห์  - โดยที่ในปี 2563 สมาคมกำหนดอายุผู้สมัครไว้ที่บรรลุนิติภาวะถึงสูงสุดไม่เกิน 55 ปี(เกิดในปี 2508) ซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารวม 4,880.00 บาท แล้ว ดังนั้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 56-60 ปีจะต้องชำระเงินสงเคราะห์เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้ การสมัคร   การตรว ...

กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก

23 มิถุนายน 2563

กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิกสสอ.รท. ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท.) ได้กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563 ดังนี้ (1)    เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) (2)    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ประเภท ...

แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่

23 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"

ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ

18 มิถุนายน 2563

ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท. ปี 2563

10 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท. ปี 2563 (เนื่องจากปี 2564 สมาคมฯ อาจลดอายุผู้สมัครเหลือ 50 ปี) ผู้ที่เกิดในปี 2509-2513 ควรสมัครสมาชิกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ เท่านั้น

ปี 2563 รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุุไม่เกิน 55 ปี หรือไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2508

10 มิถุนายน 2563

ตารางรายละเอียดการรับสมัคร ปี 2563 รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุุไม่เกิน 55 ปี หรือไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2508 สนใจสมัครได้ที่        - สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด           ที่เป็นศูนย์ประสานงาน       - สมาคม สสอ.รท.            &nb ...
1
 
Online:  2
Visits:  173,925
Today:  179
PageView/Month:  6,698